Denkkracht.nl: diepgaande gesprekken, zingeving, reflectie, filosoferen, gesprekstraining

Samen denken inspireert !

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat (weer) ruimte om te handelen

Als in jouw organisatie behoefte is aan gesprekstraining of reflectie

Als je systematisch wilt nadenken over wat jou bezig houdt

Als je worstelt met een verlies, of een levensvraag hebt: een vraag over zin

Als je zin hebt in ongedwongen filosoferen met anderen in Doesburg of Zevenaar

Als je jouw kennis in de filosofie wilt verdiepen, of jouw innerlijke wijsheid wilt versterken

Als je meer wilt weten over de visie of filosofie van Denkkracht.nl zelf.


portret Peter Schmitz

drs. Peter Schmitz,
praktisch filosoof

Met Denkkracht.nl onderzoek je op filosofische wijze jouw kwestie. Het kan gaan om persoonlijke kwesties, of kwesties in een organisatie.

Welke waarden zijn in het geding? Welke belangen staan op het spel? Wat staat er te doen?

In alle gevallen maken we de vraag productief.
Al denkende ontstaat ruimte voor concrete actie.October 2018

Friday, 19th

2018

October

{{ kalMoment(month).format('YYYY') }}
Vandaag
  • {{calendar.name | startCase}}
Calendar Key
Dag
Maand
Tijdstip
Activiteiten
Vandaag zijn er geen geplande activiteiten
    12:00 PM
{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('Do')}}
Activiteiten{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('D MMMM YYYY')}}
{{day.length}}
© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: