Denkkracht.nl: diepgaande gesprekken, zingeving, reflectie, filosoferen, gesprekstraining

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

Ik zoek helderheid
Ik kom er niet uit
Ik weet niet wat ik wil
Ik wil van gedachten wisselen
Ik heb een probleem

Je eigen denken onderzoeken

Denkkracht.nl is een filosofische praktijk waarin jij in een veilige, open sfeer je eigen denken onderzoekt. Uitgangspunt daarbij is jouw vraag of kwestie.

Samen onderzoeken we op filosofische wijze welke overtuigingen en waarden een rol spelen in jouw leven, jouw werk?

Het onderzoek is diepgravend en serieus, maar wordt bij Denkkracht.nl altijd met de nodige lichtheid uitgevoerd.

Een of meer gesprekken brengen zo helderheid, inzicht en rust.

portret Peter Schmitz

drs. Peter Schmitz,
praktisch filosoof

Je eigen denken onderzoeken

Denkkracht.nl is een filosofische praktijk waarin jij in een veilige, open sfeer je eigen denken onderzoekt. Uitgangspunt daarbij is jouw vraag of kwestie.

Samen onderzoeken we op filosofische wijze welke overtuigingen en waarden een rol spelen in jouw leven, jouw werk?

Het onderzoek is diepgravend en serieus, maar wordt bij Denkkracht.nl altijd met de nodige lichtheid uitgevoerd.

Een of meer gesprekken brengen zo helderheid, inzicht en rust.

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat (weer) ruimte om te handelen

Als je meer wilt weten over de visie of filosofie van Denkkracht.nl zelf.

Als je systematisch wilt nadenken over wat jou bezig houdt

Ongedwongen filosoferen met anderen kan in het filosofisch café in Doesburg of in een gespreksgroep Levensvragen.
Daarnaast is er een wisselend aanbod van filosofie-cursusssen.


October 2018

Friday, 19th

2018

October

{{ kalMoment(month).format('YYYY') }}
Vandaag
  • {{calendar.name | startCase}}
Calendar Key
Dag
Maand
Tijdstip
Activiteiten
Vandaag zijn er geen geplande activiteiten
    12:00 PM
{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('Do')}}
Activiteiten{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('D MMMM YYYY')}}
{{day.length}}
© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: