Filosofisch café Doesburg - info en aanmelden

Filosofisch café Doesburg

een filosofisch café

1. Tijdens een filosofisch café onderzoeken we gezamenlijk een algemene of filosofische vraag. Dat wil zeggen een vraag waarop geen goed of fout antwoord mogelijk is. Je kunt er over van mening verschillen.

2. Het gaat om een onderwerp dat ons op dát moment bezighoudt.

3. Tijdens het gesprek gelden
de volgende gespreksregels:
- zeg wat je denkt
- wees concreet: formuleer bondig en helder
- stel vragen in plaats van te oordelen.
- probeer de ander te begrijpen (luisteren is een grote filosofische deugd!).

4. Er is
geen filosofische kennis nodig, alleen gezond verstand. En je moet enigszins geduld kunnen oefenen.

Echter: een filosofisch café biedt altijd een verrijkt inzicht !
Filosoferen verdiept je denken.

In het filosofisch café kunnen we diverse gespreksvormen gebruiken. Veel daarvan zijn afgeleid van het klassieke socratisch gesprek.

Filosofisch café Doesburg

We komen bij elkaar in:
Het Arsenaal Doesburg
- vergaderzaal 1e verdieping -
Kloosterstraat 15
6981 CC Doesburg

Inloop vanaf 19.00.
19.15 We bepalen samen de onderzoeksvraag
± 19.30 Filosofisch gesprek
± 21.15 Einde gesprek
(Voor wie wil: nazit met borrel tot uiterlijk 22.00.)

Het is handig als je wat te schrijven meeneemt.


Data 2022-2023

do 22 sep 2022
wo 12 okt
do 10 nov
do 8 dec
wo 11 jan 2023
do 9 feb
do 9 mrt
wo 5 apr
wo 10 mei
do 8 jun

Deelname:
€ 13,50 per avond.
Het Filosofisch café Doesburg vindt in principe plaats op
de tweede donderdag of woensdag van de maand. Meld je aan via de Winkel.
N.B. Mocht deze activiteit vanwege te weinig deelname niet doorgaan, dan krijg je daarover bericht. Mocht je dan al betaald hebben via Ideal, dan storten we het geld direct terug.


Uptodate info

Bijzonderheden en aanmeld-opties worden een week vóór ieder filosofisch café doorgegeven via onze Nieuwsbrief. Als je op de hoogte gehouden wilt worden, meld je dan aan voor de Nieuwsbrief.

Levenskunst

Zoals je wellicht weet, stond filosofie in de begindagen van de filosofie in Griekenland voor de zoektocht naar het goede leven. Hoe zorg je voor jezelf zodat je geluk ervaart en tegelijkertijd: wat kun je doen om de samenleving gelukkiger te maken?

Sinds een aantal decennia zijn deze vragen weer actueel geworden. Immers, we moeten het nu doen zonder regels van boven (van de kerk of de politieke zuilen). En ook 'de waarheid' is niet zonder meer te achterhalen. Dat biedt een hoop vrijheid. Tegelijkertijd kan te veel vrijheid ook bedreigend zijn. Want hoe weet je nu nog wat 'goed' is?

Stacks Image 294
Stacks Image 290
© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: