Gespreksgroepen levensvragen 55+ - in Eerbeek

Gesprekgroepen Levensvragen

'Levensvragen'


Levensvragen zijn persoonlijke dilemma's of kwesties, of vragen over hoe je zou willen leven. Over wat voor jou 'Het goede leven' betekent. Kortom, vragen naar de betekenis of waarde van jouw leven.

Dergelijke vragen en kwesties veranderen in de loop van je leven. Kinderen stellen andere vragen dan tieners, die weer andere vragen stellen dan twintigers, dertigers enzovoorts.
Als je jonger bent gaat het vooral over je toekomst: welke keuzes moet ik maken om een goed leven te leiden?
Als je ouder wordt, zal het steeds vaker gaan over: wat heeft het leven me tot nu toe geleerd en wat kan ik (nog) doen om het te veranderen?


N.B. Op verzoek start Denkkracht.nl samen met jou een nieuwe gespreksgroep! Heb je belangstelling in een gespreksgroep, of wil je er een helpen opzetten? Dat is hartstikke leuk. Meld je dan via het contactformulier.

Gespreks- en werkvormen


De gespreksgroep stelt steeds in onderling overleg vast wat de gespreksonderwerpen of vragen zijn, die aan bod komen.

De kern is, dat het gaat om vragen die jou en je mede-deelnemers diepgaand bezig houden. Het gaat om essentiële kwesties die nu spelen of van diepgaand belang zijn.

In principe hanteren we het klassieke socratische gesprek als filosofische gespreksvorm. (Een korte uitleg staat onderaan deze pagina.)

Daarnaast kunnen ook andere filosofische gespreks- en werkvormen aan bod komen. Denk aan bijvoorbeeld schrijfopdrachten of het 'spelen' van een filosofisch spel.

Heb je belangstelling in deelname, heb je vragen over de gespreksvorm of "levensvragen": stel de vraag via het contactformulier.

Actieve gespreksgroepen


Er zijn op dit moment twee Gespreksgroepen Levensvragen actief:

- Gespreksgroep levensvragen 55+. In deze groep is weer ruimte voor nieuwe deelnemers!


Klassiek socratisch gesprek

In een klassiek socratisch gesprek diepen we een filosofische vraag, die ons allemaal bezighoudt, grondig uit.

We gaan uit van een
filosofische vraag.
Aan de hand van een
concrete ervaring van een van de deelnemers onderzoeken we vervolgens het antwoord op de vraag in die specifieke situatie.
Het onderzoek bestaat uit een bespreking van opvattingen en de daarbij gegeven argumenten. Het gegeven voorbeeld vormt daarbij steeds de toetssteen. Zo voorkomen we "abstract gepraat in de ruimte".

Wellicht lukt het ons zo om een nieuwe algemene leefregel
te formuleren. In ieder geval zal het gesprek je een verdiept inzicht geven over het onderwerp van de vraag.


Bij de Gespreksgroep Levensvragen 55+ is plek voor nieuwe deelnemers!
© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: