Denkkracht.nl - filosofisch café

Filosofisch café

In een ongedwongen sfeer filosoferen met anderen.

1. Tijdens een filosofisch café onderzoeken we gezamenlijk een algemene of filosofische vraag. Dat wil zeggen een vraag waarop geen goed of fout antwoord mogelijk is. Je kunt er over van mening verschillen.

2. Het gaat om een onderwerp dat ons op dát moment bezighoudt.

3. Tijdens het gesprek gelden
de volgende gespreksregels:
- zeg wat je denkt
- wees concreet: formuleer bondig en helder
- stel vragen in plaats van te oordelen.
- probeer de ander te begrijpen (luisteren is een grote filosofische deugd!).

4. Er is
geen filosofische kennis nodig, alleen gezond verstand. En je moet enigszins geduld kunnen oefenen.

Echter: een filosofisch café biedt altijd een verrijkt inzicht !
Filosoferen verdiept je denken.

In het filosofisch café kunnen we diverse gespreksvormen gebruiken. Veel daarvan zijn afgeleid van het klassieke socratisch gesprek.


Denkkracht.nl organiseert een maandelijks filosofisch café in Doesburg en en in Zevenaar.

© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: