Denkkracht.nl - Toekomstbestendige keuzes maken

Filosoferen in organisaties

Toekomstbestendige keuzes makenDe kunst van managen is om keuzes te maken die ook op de lange termijn standhouden. Dat betekent onder andere rekening houden met tendensen in de maatschappij. Denk aan thema's als inclusiviteit, het veranderende klimaat, de betekenis van werk, ethische dilemma's, enzovoorts.

In een filosofisch gesprek kunnen de waarden van de organisatie worden onderzocht in het licht van deze thema's. Resultaat is een stevige basis voor succes in de toekomst.

Denkkracht.nl biedt de volgende modules aan die bewezen effectief zijn.


Het filosofisch gesprek: de basis

module 1. Vragen die in beweging zetten

- leren de juiste vragen te stellen
- voor diegene die betere gesprekken willen voeren waarin betrokkenen echt tot hun recht komen
- workshop van 4 uur
- resultaat: gesprekken met medewerkers zijn meer bevredigend, omdat gespreksgenoten zich erkend voelen.


module 2. Socratisch gesprek: kort en krachtig

- waar zijn we het (niet) over eens?
- kennismaken met de socratische gespreksmethode;
- 3 uur (excl. voorbereiding);
- resultaat: tijd om dieper te gaan dan in normale gesprekken. Een fundamenteel en open gesprek om met elkaar af te stemmen. Verbetert de werksfeer.


Verdieping en basis voor besluitvorming

module 3. Socratisch gesprek: de diepte in

- waar staan we voor?
- wat zijn onze kernwaarden?
- wat betekenen die in praktijk?
- tijdsinvestering afhankelijk van het aantal sessies c.q. groepen
- resultaat: herijking van de kernwaarden, duidelijker richtsnoer voor de toekomst; stevige positie ten opzichte van ethische dilemma's en maatschappelijke vraagstukken.


Module 4. Op nieuwe gedachten komen

- fundamenteel aan de slag met het socratisch gesprek met behulp van het kralenspel (1 tot 5 personen)
- een alternatief voor het klassieke Socratisch gesprek
- overdenken van de eigen opvattingen, doorbreken van patronen,
- uitermate geschikt voor individuen én teams
- 4 sessies à 2 uur
- resultaat: basis voor doelgerichte acties en verandering.


Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking

© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: