Filosoferen helpt ook in maatschappelijke organisaties, de zorg en bedrijven

Filosoferen in organisaties

Aandacht voor de dieper liggende kwestiesDe druk in organisaties om te presteren maakt dat problemen pragmatisch worden opgelost. Even snel een lapmiddel erover en we kunnen weer door. Maar als er veel praktische problemen blijven opspelen, betekent dat meestal dat er een dieper liggend verschil van mening bestaat over de uitgangspunten van de organisatie of de opvattingen over wat een goede werkwijze is.

Het hoeft natuurlijk niet meteen over problemen te gaan. Denk aan thema's als de betekenis van het werk, of de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.

In een filosofisch onderzoek kunnen dergelijke kwesties worden verhelderd. De tijd nemen voor een gezamenlijk filosofisch gesprek kan de werksfeer aanzienlijk verbeteren. En daarmee het rendement verhogen.

Typische methoden die in organisaties kunnen worden toegepast zijn het Socratisch gesprek en het Moreel beraad.


Socratisch gesprek

In het Socratisch gesprek wordt een voor de organisatie wezenlijke vraag aan de orde gesteld. Die vraag is door voorbereidende gesprekken naar boven gekomen. Meestal gaat het om de interpretatie van specifieke kernwaarden van de betreffende organisatie. Het doel van het socratisch gesprek is nu om te onderzoeken welke opvatting de juiste is. En 'de juiste' wil hier zeggen: de opvatting die door iedereen gedeeld wordt.

Dankzij het socratisch gesprek begrijpt iedereen de besproken begrippen beter. Abstracte begrippen kunnen zo worden vertaald naar de werkvloer. En omgekeerd: de top snapt beter waar de werkvloer tegenaan loopt.


Moreel beraad

Ook het moreel beraad is een filosofische gespreksvorm, en is meer gericht op de keuzes die medewerkers, teamgenoten moeten maken in hun dagelijkse werk. Het Moreel beraad is een gespreksvorm die veel in de zorg wordt toegepast.
- Hoe stem je die keuzes met elkaar af?
- Welke waarden hanteert het team daarbij?
- Streeft iedereen naar dezelfde doelen?


Resultaten

Filosofische gesprekken hebben als resultaat dat
- iedereen weet waarover men het eens is
- het onderlinge begrip verbetert
- de samenwerking effectiever wordt.

Alle deelnemers aan een goed filosofisch gesprek ervaren dat ze inzicht krijgen. En dat is een ervaring die beklijft!


Neem vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Onze Infobrief verschijnt ongeveer 1 x per maand. Het voordeel: je bent als eerste op de hoogte en kunt als eerste inschrijven op activiteiten.

© 2020 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: