persoonlijke, diepgaande gesprekken, reflectie, filosoferen

Ik kan geen keuze maken
Ik kom er niet uit
Ik weet niet wat ik wil
Ik wil van gedachten wisselen
Ik heb een probleem

Reflectie-gesprek

Een persoonlijk filosofisch gesprek, doordenk-gesprek

Diepgaand nadenken over wat jou bezig houdt

Er is een kwestie die jou erg bezighoudt. Je hebt er last van, in de zin dat je maar geen besluit kunt nemen, dat je er niet uit komt. Dat is frusterend. Je zit vast, je komt niet vooruit.

Het zijn meestal je eigen gedachten die je in de weg zitten, en heftige emoties oproepen. Het kan geen kwaad die gedachten eens op een filosofische manier te bekijken. Op welke redeneringen zijn ze gebaseerd? Hoe trek jij je conclusies? Waarom kom je niet tot een duidelijk antwoord?

Als filosoof heb ik geen oordeel over wat jij vindt. Ik zal je ideeën wel bevragen. Daardoor word je aan het denken gezet. Jouw 'antwoorden' roepen nieuwe vragen op. Samen onderzoeken we zo je manier van denken, je denkwijze of 'filosofie'.

Door de filosofische gesprekken krijg je niet zozeer een pasklaar antwoord op je vraag, maar wel de ruimte om dingen eens op een andere manier te bekijken. En dat betekent dat je meer inzicht krijgt over jezelf en hoe je omgaat met 'moeilijke' situaties, zowel privé als op je werk.

Juist die ervaring van inzicht is bevrijdend. Daardoor ontstaan nieuwe perspectieven. Er komt zicht op een uitweg uit je dilemma.

Om diepgaand te reflecteren is een reeks van vijf reflectie-gesprekken aan te raden. Één gesprek duurt ongeveer 45 minuten. En kan zowel online, als in Ellecom of op een andere gewenste lokatie plaatsvinden.


Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat (weer) ruimte om te handelen
Maak een afspraak

N.B. Alle velden met * moeten worden ingevuld.

Bos bij Ellecom

We kunnen ook persoonlijk in gesprek tijdens een wandeling in de bossen van Ellecom.

© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: