Meld je aan voor de activiteiten van Denkkracht.nl

Online filosofisch gesprek

Deelname Online filosofisch gesprek
  • Online filosofisch gesprek


Een online filosofisch gesprek op basis van een actuele kwestie.

Zo lang de corona-maatregelen een fysieke bijeenkomst onmogelijk maken, is het online gesprek de vervanging voor het filosofisch café Doesburg.

Er kunnen maximaal 9 mensen deelnemen.N.B. Bedragen zijn exclusief BTW. Na het plaatsen van de bestelling wordt de BTW berekend.


Data

14 januari 2021

€ 8,27


© 2020 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: